Nieuwsbericht 1

De indieningstermijnen van de personenbelasting voor aanslagjaar 2024 zijn bekend. Zogenaamd “complexe” aangiften krijgen meer tijd.

Een aangifte wordt als complex beschouwd als ze één of meerder inkomsten bevat :

-winsten en of baten

-bezoldiging bedrijfsleiders

-bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten

-buitenlandse beroepsinkomsten

“Eenvoudige aangifte” : 15 juli 2024

“complexe aangifte : 16 oktober 2024