Boekhouding

Boekhouding

Samen met u zorgen wij voor een heldere boekhouding. Dit is niet enkel een wettelijke verplichting, maar geeft u de basis voor het opvolgen van uw onderneming, en zal eveneens dienen voor het opmaken van de fiscale aangiftes.

Samen met u wordt bepaald welke taken u ons toevertrouwt. We trachten zoveel mogelijk digitaal te werken, dit is zeker geen verplichting.

– voeren van de boekhouding: enkelvoudige of dubbele boekhouding
– ondersteuning bij digitale verwerking en opslag.

– opstellen van boekhoudkundige situatie per einde kwartaal, halfjaar, jaarlijks

– bijhouden van de afschrijvingstabellen

– enkel de eindejaarsverrichtingen

– opstellen van het ontwerp van de balans en de resultatenrekening

– vervullen van alle BTW verplichtingen

Contacteer ons