Nieuwsbericht 2

BTW-aftrek volgens het werkelijk gebruik mee te delen gegevens in de periodieke aangifte.

Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen  jaarlijks bepaalde gegevens over hun recht op aftrek meedelen via de periodieke btw-aangifte over (1):

  • het eerste kwartaal (ten laatste op 20 april) voor kwartaalindieners, of
  • één van de eerste drie maanden van het lopende kalenderjaar (ten laatste op 20 februari, 20 maart of 20 april) voor maandindieners.

Die deadlines werden bij tolerantie verschoven naar de uiterste indieningsdatum van de periodieke btw-aangifte over het tweede kwartaal 2024 of juni 2024, in te dienen uiterlijk 9 augustus 2024 (zowel voor maand- als kwartaalaangevers). Opgelet, de zomerregeling geldt niet voor maandindieners die de maandelijkse teruggaaf wensen te genieten ingevolge de periodieke aangifte over juni. Hun periodieke aangifte over de maand juni 2024 moet uiterlijk 24 juli 2024 zijn ingediend.